Γενική Συνέλευση και Εκλογές 2016


Στις 2/10/2016 πραγματοποιήθηκε Συνέλευση σε 12 εκλογικά κέντρα και έπειτα οι δεύτερες εκλογές του Συνδέσμου.