11/3/2013: Φωτογραφίες, από την Ιδρυτική Συνέλευση

Φωτογραφίες, από το ξεκίνημα του Συνδέσμου